Buradasınız

7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile İlgili Yapılan Tanıtım Çalışmaları

7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile İlgili Yapılan Tanıtım Çalışmaları


7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hakkında Basın Açıklaması

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hakkında Basın Açıklaması - Sakarya Vergi Dairesi Başkanı Ahmet ÇELİK


    7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yapılandırma Kanunuyla;

 • Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak
 • Yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca indirimler yapılacak
 • Borçlar taksitler halinde ödenebilecek
 • Vergi ihtilafları sonlandırılacak
 • Devam eden vergi incelemeleri için Kanundan yararlanılabilecek
 • Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak
 • Daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilecek
 • İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilecek
 • Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıklar belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılacak
 • 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden alacakların tamamının ilk taksit veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde kalan taksit tutarları içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarları üzerinden indirim yapılacak


    Bu kadar çeşitli alanlarda düzenleme yapan ve toplumun her kesimine hitap eden Kanunu vatandaşlarımıza anlatmak, Kanundan azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla gerekli tanıtım faaliyetleri başlatılmıştır.
Başkanlığımız tüm personeli ile Kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır bulunuyoruz. Kapsama girip de “ben bu Kanunu duymadım” diyen bir vatandaşımızın kalmasını istemiyoruz.
Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor, peşin ödemeler teşvik ediliyor.

 • Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yani yaklaşık üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor
 • Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor
 • Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılıyor ve borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde;
  • Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan %90 oranında,
  • Yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması halinde ceza tutarından da ayrıca %25 oranında

indirim yapılıyor.

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hakkında Personel Eğitimi

        27 Haziran 2018 Tarihinde, Gelir İdaresi Grup Müdürlerimiz Başkanlığında, 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun`la ilgili Personele eğitim verilmiştir.


27 Haziran 2018 Personel Eğitimi
           

7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hakkında Bilgilendirme Amaçlı Odalar Ve Kurumlara Ziyaretler Gerçekleştirildi

        7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hakkında Bilgilendirme Amaçlı Odalar Ve Kurumlara Ziyaretler Gerçekleştirildi

22 Haziran 2018 Eczacılar Odası
 

22 Haziran 2018 Ziraat Odası
 

22 Haziran 2018 Müteahhitler Birliği
 

22 Haziran 2018 Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Toplantısı
   

03 Temmuz 2018 Sapanca Vergi Dairesi Müdürü V. Yurdagül KAYA'nın Sapanca Esnaf ve Sanatkaları Odası Ziyareti
  

03 Temmuz 2018 Akyazı Vergi Dairesi Müdürü Ali ILGAZ'nın Akyazı Esnaf ve Sanatkaları Odası Ziyareti