Buradasınız

İlimizdeki Meslek odalarına ve mükelleflerimize ilişkin 509 Nolu tebliğ ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulmuştur

İlimizdeki Meslek odalarına ve mükelleflerimize ilişkin 509 Nolu tebliğ ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulmuştur

İlimizdeki Meslek odalarına ve mükelleflerimize ilişkin 509 Nolu tebliğ ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulmuşturİlimizdeki Meslek odalarına ve mükelleflerimize ilişkin 509 Nolu tebliğ ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulmuştur


         Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından meslek mensupları için düzenlenen, 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan ve mükelleflerce düzenlenen mali belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine imkan veren “E-fatura, E-arşiv fatura, E-müstahsil makbuzu, E-irsaliye, E-defter” uygulamalarından mükelleflerin nasıl faydalanacağı ve uygulamada karşılaşabilecekleri sorunlar ve çözümleri hakkında toplantı 12 Aralık Perşembe günü SMMMO eğitim salonunda gerçekleşti. .


         509 sayılı V.U.K Genel Tebliğinin uygulamalar ile ilgili bu bilgilendirme toplantısına Başkanlığımızdan Vergi Dairesi Başkanı Ahmet ÇELİK, Grup Müdürleri Naci DEMİR, Alaaddin ERTAŞ, Mustafa AYDIN ve Vergi Dairesi Müdürleri katılmış olup Vergi Dairesi Başkanımız Ahmet ÇELİK 509 Sayılı VUK Genel Tebliğiyle ilgili bilgilendirmelerde bulunmuştur.

   

Sakarya Hal Esnaflarıyla Elektronik Belge ve Defter Uygulamalarındaki yeniliklere ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı


         Başkanlığımız tarafından ilimizde faaliyette bulunan yaş sebze ve meyve komisyonculuğu faaliyetinde bulunanlara yönelik olarak; 17 Aralık Salı günü Sakarya Hal A.Ş. toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı ile 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan ve mükelleflerce düzenlenen mali belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine imkan veren “E-fatura, E-arşiv fatura, E-müstahsil makbuzu, E-irsaliye, E-defter” uygulamalarından mükelleflerin nasıl faydalanacağı ve uygulamada karşılaşabilecekleri sorunlar ve çözümleri hakkında Grup Müdürümüz Naci DEMİR’in sunumuyla bilgilendirme yapılmıştır. .


         Toplantıya hal esnafı, Hal A.Ş. yönetimi ve Grup Müdürleri Alaaddin ERTAŞ, Mustafa AYDIN katılmıştır.

   

Sakarya İnşaat Mühendisleri Odası Ziyareti


         Başkanlığımız Grup Müdürleri Naci DEMİR ve Alaaddin ERTAŞ tarafından Sakarya İnşaat Mühendisleri Odası 24.12.2019 tarihinde ziyaret edilmiştir. .


         Oda yönetimine ve üyelerine 509 nolu VUK genel tebliği hükümleriyle ilgili “E-serbest meslek makbuzu, E-fatura, E-arşiv fatura, E-müstahsil makbuzu, E-irsaliye, E-defter” uygulamaları hakkında bilgi verilmiştir.